منو

آدرس ما

تهران،بازار تهران، کوچه مهدویان
ایمیل: Info@Arizmall.Com
شماره تلفن: 09122987786,021-55899798

ساعات کاری 24 ساعت شبانه روز

آریزمال،بازار دلخواه تو...
نوبت کهنه فروشان درگذشت
نو فروشانیم و این بازار ماست

یک پیام برای ما بگذارید